MG Platevalser

MG er produsent av Platevalser, profil valse, og plateretting valser
MG er den første produsenten av platevalser  i Italia: leder i teknisk innovasjon og kundeservice, med et globalt fotavtrykk. MG kan møte alle form for etterspørsel på platevalser: nyttig bredde fra 200 mm opp til 8000 mm og tykkelse fra 0,5 opp til 300 mm.
MG produserer  beste metall forming maskiner: variabel geometri på plate stykker, 3-ruller og 4-ruller platevalse, profilvalser, digitale CNC-systemer og programvare, platerettemaskiner.
Hver måned leverer MG 35 maskiner til  kunder i et bredt spekter av bransjer: gruvedrift utstyr, miksere, varmevekslere, kjeler, rørledninger, borerigger, vannbehandling, skorstein rør, luftkompressorer, vindtårn, drivstofftanker, korn lagring systemer, varmtvannsberedere, autoklaver, matvareindustrien utstyr, kjølere, strukturelle stål, filtre, trykkbeholdere, atomreaktorer.

PDF katalog

Product_Lines_MG_2016