Crippa Rørbøyere

Crippa levere alt innen CNC rør bøying maskiner og CNC rør bøying systemer opp til 13 automatisk styrte akser, med helt integrert og automatisert laste- og lossesystemer. Rør endeformings maskiner og endenformings sentre for rør bøying og forming.
Tredimensjonal målesystemer med laserteknologi. Datateknologi og realisering av dedikert programvare for røret arbeids- og ledelse. Automatiske celler for rør bøying og forming.

Grunnlagt i 1948, er Crippa Italias eldste CNC rør og slangeenden forming maskin produsenten. Selskapet startet med en person selskap, grunnlagt av Agostino Crippan. Etter grunnleggerens død i 1977, fortsatte selskapet med bredere eierskap i aksjen.

Crippa har i hele sin eksistens fokusert på de relaterte rør bøying maskiner og har i dag et meget sterkt fotfeste spesielt i bilindustrien, energi, møbler og flyindustrien.. Crippa har alltid vært en ledende produsent av rør bøying maskiner.