CADMAN-SDI

KONTINUERLIG 3D FILE IMPORT

CADMAN-SDI (Smart Tegning Importer) gjør genererende beregningene fra importerte CAD filer raskere og enklere. CADMAN-SDI importerer filer og lagrer dem som OSM (Open Sheet Metal) i CADMAN database, noe som gjør dem tilgjengelige for CADMAN programvarepakke . Alle relevante kostnadsdriverne vises på skjermen, og kan enkelt eksporteres å lage en nøyaktig kostnadsoverslag . CADMAN-SDI drives av Bricscad, en 3D metall CAD-pakke som gjør at en del justeringer eller korrigeringer gjøres. Med et enkelt klikk, er den delen åpnet i CADMAN-B for en mulighets sjekk. For Solidworks brukere, CADMAN-SDI er tilgjengelig som en plug-in.

Nøkkelegenskaper
• Lett konverterer fra forskjellige filformater
• Importerer deler individuelt eller i en batch
• Deler er direkte lagret i CADMAN database
• Alle kostnadsdriverne er synlige på et øyeblikk
• Enkel eksport av kostnadsdriverne
• Bricscad metallplater modul for en del endringer eller rettelse
• Tilgjengelig som en plug-in for Solidworks

PDF katalog

cadman_en